stilleben 5 svartvit

Bygga stad

Platser med potential

Vi letar aktivt efter områden som precis börjat pulsera, där det finns möjlighet att forma en ny blomstrande stadsdel. Områden med bra kommunikationer och oförlösta kvaliteter, ofta i innerstadens ytterkanter eller i närförorter.

Sedan bygger vi bostäder utifrån varje områdes specifika karaktär och förutsättningar och försöker tillföra innerstadens urbana kvaliteter. Både genom att öppna upp för nya kommersiella aktörer och genom att hitta en arkitektur som ger husen egna identiteter.

Arkitekturens uppgift

Vår ambition är alltid att utveckla stadsbilden där vi verkar. För att göra det blir arkitekturen en viktig del. Vi vill att arkitekturen ska skapa en känsla och en identitet som är attraktiv och trivsam.

Men den ska också vara genomtänkt så att den passar in i sitt sammanhang och utnyttjar platsens förutsättningar på bästa sätt. På så sätt ser vi att arkitekturens uppgift är att både sticka ut och smälta in.

Se våra projekt

shot005_cmp_v007_js