TOBINJUNI 2017STOCKHOLM

Köpa bostad

Att köpa nyproduktion

Vi lägger stor vikt vid att du som köper en bostadsrätt av oss skall känna dig trygg och delaktig genom hela processen. Här delar vi med oss av hur en resa generellt sett ser ut tillsammans med oss – från intresse till tillträdd bostad.

Anmälan på intresselistan

Genom att registrera dig som följare på något av våra kommande projekt får du chans att ta del av information om projektet. Våra bostäder säljs oftast innan vi har börjat bygga, och det datum då du har gjort en intresseanmälan kommer också att ge dig en köplats vid säljstarten.  

Säljstart och köpanmälan

Inför säljstart av projektet bjuds alla som föranmält sitt intresse in. På säljstarten presenteras bostäderna mer detaljerat och du har möjlighet att ta del av projektmaterial såsom exempelvis broschyr, planlösningar, prislista och materialprover mm samt få tillfälle att träffa delar av projektteamet. På visningen blir du tilldelad en köpanmälan, en köpanmälan innebär att du inom en angiven tidsram ska ange vilka lägenheter du är intresserad av. En köpanmälan är inte bindande. Du kommer bli kontaktad av ansvarig mäklare och erbjudas att välja bostad utifrån den köpanmälan du gjort, beroende på vilka av dina val som är lediga. Väljer ni att inte teckna avtal under den tiden går mäklarna vidare till nästa intressent i kön.

 

Tecknande av förhandsavtal

När du i samråd tillsammans med våra mäklare har hittat din blivande bostad och känner dig säker på att du vill genomföra din affär så tecknas ett förhandsavtal. Ett förhandsavtal är en överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen och köparen avseende en framtida överlåtelse av bostadsrätten. Avtalet är bindande och innebär att du som köpare avser tillträda lägenheten i enlighet med avtalet.

Inbetalning av förskott 1

I samband med att bindande förhandsavtal tecknas skall ett förskott om vanligtvis 50 000 – 100 000 kr betalas in till bostadsrättsföreningen.

Kontaktperson/informationsbrev

Som köpare av en bostadsrätt hos Tobin Properties får du en personlig kontaktperson som du när som helst kan vända dig till med frågor och funderingar. Du får även regelbundna nyhetsbrev kring projektets utveckling.

Inbetalning av förskott 2

Ca 12 innan beräknat tillträde erläggs ytterligare en handpenning om vanligtvis 10 % av den totala insatsen för bostaden.

Besök på byggarbetsplatsen

Under byggnationens senare del anordnas, i den mån byggplatsen tillåter, ett gemensamt stombesök för våra köpare. Besöket syftar till att ge en försmak av det blivande huset samt en möjlighet att få ställa frågor.

Tecknande av upplåtelseavtal

Vid den tidpunkt som finns angiven i ditt förhandsavtal så tecknas ett upplåtelseavtal. En förutsättning för att teckna upplåtelseavtal är att det finns en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen upprättad. Efter tecknat upplåtelseavtal så blir du som köpare formellt också medlem i bostadsrättsföreningen.

Besiktning av bostaden

Inför det stundande tillträdet genomförs en besiktning av din nya bostad. Besiktningen utförs av en auktoriserad och oberoende besiktningsman.

Inbetalning av slutlikvid

I anslutning till tillträdesdagen betalas resterande del av köpeskillingen för bostaden in.

Inflyttning/tillträde

För att inflyttningen skall förlöpa så smidig som möjligt tilldelas respektive köpare ett datum och tid för inflyttning. Vi på Tobin Properties finns på plats vid tillträdet för att hälsa välkommen samt överlämna nycklar.

Mätning av kundnöjdhet

Efter cirka två månader på plats i den nya bostaden låter vi våra köpare tycka till kring upplevelsen av processen från köp fram till tillträde.

Garantibesiktning

Fastigheten garantibesiktigas två år efter slutbesiktningen. Syftet med garantibesiktningen är att undersöka och åtgärda eventuella fel och brister som uppstått eller kommit fram under garantitiden.

Trygghetspaket

För att du som köpare av en Tobin Propertiesbostad ska känna dig lugn och trygg har vi ett Trygghetspaket där det ingår olika försäkringar och garantier. Nedan beskriver vi vilka delar som ingår i detta Trygghetspaket.

Tillträdesskydd

Vi lämnar alltid besked om definitiv tillträdesdag minst tre månader före inflyttning vilket gör att du i lugn och ro kan sälja din befintliga bostad. Men om du, av någon anledning, inte kommer att kunna tillträda på utsatt datum, kan du efter särskild prövning få skjuta upp din inflyttning. Vi kan däremot inte garantera att du får skjuta upp inflyttningen utan en prövning sker i varje individuellt fall.

Trygg förening

Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas alltid av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att kalkylen/planen vilar på tillförlitliga grunder. Det ger dig trygghet i att det är en stabil och bra förening.

Auktoriserade mäklare

Vi arbetar alltid med fristående auktoriserade mäklare för att du som köpare ska känna dig trygg.

Garantier

Vi tecknar alltid en färdigställandeförsäkring som ger dig en trygghet i att byggnationen slutförs i enlighet med tecknat entreprenadkontrakt om något skulle hända oss eller någon av våra underentreprenörer. Vi kommer att tillse att bostadsrättsföreningen, innan förskott begärs, ställer säkerhet för förskotten genom att teckna en s.k. förskottsförsäkring eller annan likvärdig garanti (t.ex. bankgaranti) och inhämtar tillstånd från Boverket att ta emot förskott.

Ansvar för osålda bostadsrätter

Vi förbinder oss, genom bolag, att förvärva de lägenheter som inte upplåtits med bostadsrätt inom ca sex månader efter färdigställandet av föreningens hus.