TOBINJUNI 2017STOCKHOLM

Köpa bostad

Att köpa nyproduktion

Vi lägger stor vikt vid att du som köper en bostadsrätt av oss skall känna dig trygg och delaktig genom hela processen. Här delar vi med oss av hur en resa generellt sett ser ut tillsammans med oss – från intresse till tillträdd bostad.

Intresseanmälan

Genom att registrera dig som intressent till ett kommande projekt får du chans att löpande ta del av information om projektet. Det innebär också att du automatiskt och kostnadsfritt blir så kallad VIP-kund i projektet. Som VIP-kund kommer du att erbjudas förtur i samband med den VIP-säljstart av projektet som sker innan projektet läggs ut till försäljning för allmänheten.

VIP-säljstart och allmän säljstart

Vid en VIP-säljstart bjuder vi in alla VIP-kunder i projektet till en eller flera VIP-visningar. På VIP-visningen presenterar vi planlösningar, materialprover, priser och annat säljmaterial för projektet. Du får även möjlighet att träffa delar av projektteamet och våra fastighetsmäklare.

Efter VIP-visningen kommer du som VIP-kund att få information om när du har möjlighet att ta ett digitalt könummer för att få chansen att köpa en lägenhet. Detta sker digitalt utifrån principen ”först till kvarn” och alla VIP-kunder har samma chans att få ett bra nummer. Könumret är inte bindande för köp men fungerar som underlag för i vilken turordning du blir kontaktad av projektets fastighetsmäklare med en erbjudan om att teckna avtal. Väljer du att inte teckna förhandsavtal (läs mer längre ner) så går mäklarna vidare till nästa intressent i turordningen.

Om projektet släpps etappvis så genomför vi VIP-säljstarter för varje etapp.

När VIP-säljstarten är genomförd och alla VIP-kunder har fått möjlighet att teckna avtal publicerar vi eventuella kvarvarande lägenheter på Hemnet och bjuder därmed in allmänheten att köpa.

 

Tecknande av förhandsavtal

När du med stöd av våra mäklare har hittat din blivande bostad, och känner dig trygg med att genomföra din affär, så tecknas ett Förhandsavtal. Förhandsavtalet är en överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen och dig som köpare avseende en framtida upplåtelse av bostadsrätten. Avtalet är bindande och innebär att du avser tillträda lägenheten i enlighet med avtalet.

Inbetalning av förskott 1

I samband med att det bindande förhandsavtalet tecknas ska ett förskott om 50 000 kr betalas till bostadsrättsföreningen inom 10 dagar.

Kontaktperson/informationsbrev

Som köpare av en bostadsrätt hos Tobin Properties får du en personlig kontaktperson som du när som helst kan vända dig till med frågor och funderingar. Du får även regelbundna nyhetsbrev kring projektets framfart och sådant som kan vara både viktigt och roligt att ta del av i väntan på att ditt nya hem ska stå klart.

Inbetalning av förskott 2

I samband med upplåtelseavtalet erläggs ytterligare en handpenning om vanligtvis 10 % av den totala köpeskillingen för bostaden.

Besök på byggarbetsplatsen

Under byggnationens senare del anordnas, i den mån byggplatsen tillåter, ett gemensamt platsbesök för våra köpare. Besöket syftar till att ge en försmak av det blivande huset samt en möjlighet att få ställa frågor. Många brukar även tycka att det är spännande att få en första glimt av sina framtida grannar.

Tecknande av upplåtelseavtal

En tid före tillträdet av din bostad så tecknas ett så kallat upplåtelseavtal. Upplåtelseavtalet tecknas, precis som förhandsavtalet, mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknandet av upplåtelseavtalet presenteras föreningens ekonomiska plan som då är godkänd och registrerad. Det är också i samband med tecknandet av upplåtelseavtalet som du som köpare formellt blir medlem i bostadsrättsföreningen.

Besiktning av bostaden

Inför tillträdet genomförs flera besiktningar av lägenheterna och normalt erbjuds du att vara med vid efterbesiktningen. Besiktningen utförs av en auktoriserad och oberoende besiktningsman.

Inbetalning av slutlikvid

I anslutning till tillträdesdagen betalas resterande del av köpeskillingen för bostaden in till bostadsrättsföreningen. Betalningen ska vara bostadsrättsföreningen tillhanda senast 3 dagar innan tillträdet.

Inflyttning/tillträde

För att inflyttningen ska flyta på så smidig som möjligt för dig och dina grannar så tilldelas respektive hushåll ett datum och en tid för inflyttning. Vi på Tobin Properties finns på plats vid tillträdet för att hälsa välkommen samt överlämna nycklar. Vi förser er även men den information som krävs för att första tiden i den nya bostaden ska bli så bra som möjligt.

Mätning av kundnöjdhet

Efter cirka två månader på plats i den nya bostaden låter vi dig som köpare tycka till kring upplevelsen av hela processen tillsammans med oss. Från tecknat avtal fram till tillträde. Detta är en viktig del i vår interna lärandeprocess för hur vi fortsatt ska kunna erbjuda våra kunder både en personlig och trygg relation såväl som en produkt som motsvarar förväntningarna.

Garantibesiktning

Två år efter godkänd slutbesiktning genomförs en garantibesiktning. Syftet med garantibesiktningen är att undersöka och åtgärda eventuella garantifel och brister som uppstått eller kommit fram de första två åren i bostaden. Besiktningen utförs av en auktoriserad och oberoende besiktningsman.

Trygghetspaket

För att du som köpare av en Tobin Propertiesbostad ska känna dig lugn och trygg har vi ett Trygghetspaket där det ingår olika försäkringar och garantier. Nedan beskriver vi vilka delar som ingår i detta Trygghetspaket.

Tillträdesskydd

Vi lämnar alltid besked om definitiv tillträdesdag minst tre månader före inflyttning vilket gör att du i lugn och ro kan sälja din befintliga bostad. Men om du, av någon anledning, inte kommer att kunna tillträda på utsatt datum, kan du efter särskild prövning få skjuta upp din inflyttning. Vi kan däremot inte garantera att du får skjuta upp inflyttningen utan en prövning sker i varje individuellt fall.

Trygg förening

Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas alltid av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att kalkylen/planen vilar på tillförlitliga grunder. Det ger dig trygghet i att det är en stabil och bra förening.

Auktoriserade mäklare

Vi arbetar alltid med fristående auktoriserade mäklare för att du som köpare ska känna dig trygg.

Garantier

Vi tecknar alltid en färdigställandeförsäkring eller en motsvarande säkerhet som ger dig en trygghet i att byggnationen slutförs i enlighet med tecknat entreprenadkontrakt om något skulle hända oss eller någon av våra underentreprenörer. Vi kommer att tillse att bostadsrättsföreningen, innan förskott begärs, ställer säkerhet för förskotten genom att teckna en s.k. förskottsförsäkring eller annan likvärdig garanti (t.ex. bankgaranti) och inhämtar tillstånd från Boverket att ta emot förskott.

Ansvar för osålda bostadsrätter

Vi förbinder oss, genom bolag, att förvärva de lägenheter som inte upplåtits med bostadsrätt inom ca sex månader efter färdigställandet av föreningens hus.