stilleben svartvit

Trygghetspaket

Trygghetspaket

För att du som köpare av en Tobin Propertiesbostad ska känna dig lugn och trygg har vi ett Trygghetspaket där det ingår olika försäkringar och garantier. Nedan beskriver vi vilka delar som ingår i detta Trygghetspaket.

Tillträdesskydd

Vi lämnar alltid besked om definitiv tillträdesdag minst tre månader före inflyttning vilket gör att du i lugn och ro kan sälja din befintliga bostad. Men om du, av någon anledning, inte kommer att kunna tillträda på utsatt datum, kan du efter särskild prövning få skjuta upp din inflyttning. Vi kan däremot inte garantera att du får skjuta upp inflyttningen utan en prövning sker i varje individuellt fall.

Trygg förening

Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas alltid av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att kalkylen/planen vilar på tillförlitliga grunder. Det ger dig trygghet i att det är en stabil och bra förening.

Auktoriserade mäklare

Vi arbetar alltid med fristående auktoriserade mäklare för att du som köpare ska känna dig trygg.

Garantier

Vi tecknar alltid en färdigställandeförsäkring som ger dig en trygghet i att byggnationen slutförs i enlighet med tecknat entreprenadkontrakt om något skulle hända oss eller någon av våra underentreprenörer. Vi kommer att tillse att bostadsrättsföreningen, innan förskott begärs, ställer säkerhet för förskotten genom att teckna en s.k. förskottsförsäkring eller annan likvärdig garanti (t.ex. bankgaranti) och inhämtar tillstånd från Boverket att ta emot förskott.

Ansvar för osålda bostadsrätter

Vi förbinder oss, genom bolag, att förvärva de lägenheter som inte upplåtits med bostadsrätt inom ca sex månader efter färdigställandet av föreningens hus.

Förhållandet mellan bostadsrättsföreningen och Tobin Properties AB

När Tobin startar ett projekt så bildas en bostadsrättsförening. Föreningen är en från Tobin isolerad juridisk person som innehar byggrätten, försäkringar och tecknar entreprenadavtal med byggfirmor direkt. För bostadsrättsföreningen finns en tillförordnad styrelse. Majoriteten av denna styrelse utgörs av personer som är fristående från Tobin. Projektets finansiering är också separat, och tillhandahålls av bank och/eller medinvesterare för enskilt projekt.

Föreningen har tecknat förskottsgaranti genom ett oberoende försäkringsbolag och för att kunna ta emot förskott från er köpare har vi fått godkännande av bolagsverket att ta emot dessa förskott.

Vi tecknar därtill en färdigställandeförsäkring som ger dig en trygghet i att byggnationen slutförs i enlighet med tecknat entreprenadkontrakt om något skulle hända oss eller någon av våra underentreprenörer.