Tobin Properties väljer att inte förlänga avtal om projekt Birka i Nacka

Regulatorisk 2019-04-08

I april 2017 tecknade Tobin Properties avtal om att förvärva ett trettiotal sammanhängande villatomter omfattande cirka 35 000 kvm mark i Nacka. Då förutsättningarna för genomförandet förändrats väljer Tobin Properties att inte fullfölja projektet. Det medför en icke kassaflödespåverkande negativ resultateffekt om ca 30 MSEK i det första kvartalet 2019, vilket avser tidigare erlagd handpenning i affären.  

”För att påbörja resan tillbaka mot lönsam tillväxt anpassar vi vår portföljstrategi efter nya förutsättningar och det kunderna efterfrågar. Det gör att vi nu ser över projektportföljen. Vi anser att förutsättningarna inte längre möjliggör för Tobin att fullfölja projektet Birka med tillfredställande lönsamhet. Vi väljer att fokusera på våra projekt i Nacka strand som har mycket spännande framtidspotential”, säger Patrik Mellgren, vd på Tobin Properties.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA: 

Patrik Mellgren, vd
Telefon: +46 72 856 22 00, E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 april 2019 kl. 08:00 CEST. 

OM TOBIN PROPERTIES

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB (corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt bolaget. 

Dokument

Release