Tobin Properties ansökan om avnotering godkänd

Regulatorisk 2019-06-14

Publiceringsdatum: 14 juni 2019 kl. 11:00 CEST  Tobin Properties (”Tobin ”) har, som tidigare kommunicerats, ansökt om avnotering av Bolagets stamaktie och preferensaktie av serie...

Publiceringsdatum: 14 juni 2019 kl. 11:00 CEST 

Tobin Properties (”Tobin ”) har, som tidigare kommunicerats, ansökt om avnotering av Bolagets stamaktie och preferensaktie av serie A från Nasdaq First North.

Nasdaq Stockholm har nu godkänt Tobins ansökan om avnotering samt beslutat att sista dag för handel ska vara fredagen den 28 juni 2019.

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Patrik Essehorn, Styrelseordförande Tobin Properties

Telefon: 070 – 882 03 75

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties 

Telefon: 072 – 717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 juni 2019 kl. 11:00 CEST. 

Dokument

Release