Stockholms hotspot för strömming

2021-04-06

Visste du att Nacka Strand erbjuder bättre fiske än i Skärgården? Jo, det
är faktiskt sant. Särskilt gäller detta fiske av strömming. Hoppas att det
nappar.