Klövern ökar fokus på stadsutveckling

2019-11-11

En central del av Klöverns affärsidé är att aktivt bidra till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. För att vara konkurrenskraftig inom stadsutveckling behövs en bred kompetens inom utveckling av både kommersiella fastigheter och bostäder. Som ett led i ambitionen att intensifiera arbetet med stadsutveckling bildade Klövern i oktober ett nytt separat affärsområde för projektutveckling, där Klöverns kommersiella projektutveckling och Tobin Properties utveckling av bostäder integreras.

Som en del av integrationen skapas nu ett nytt gemensamt konceptkontor för det nya affärsområdet. Kontoret byggs i Tobin Properties bostadsprojekt RIO Sundbyberg och kommer att inhysa arbetsplatser, mötesrum, eventytor och träningsfaciliteter. Känslan i lokalerna ska återspegla mötet mellan Klövern och Tobin Properties varumärken, där kombinationen av funktion och design tillsammans med smarta tekniska lösningar är i fokus. Inflyttning i den nya lokalen förväntas ske under våren 2020.

 

”För oss var det ett självklart val att etablera vårt nya kontor i fastigheten RIO när den möjligheten uppenbarade sig. Det känns fantastiskt roligt att vi får möjligheten att skapa en spännande och inspirerande arbetsplats i en fastighet som vi själva har utvecklat från grunden”, säger Patrik Mellgren, Affärsområdeschef Projektutveckling Sverige.