VD Erik Karlin lämnar Tobin Properties

Regulatorisk 2018-09-03

Styrelsen i Tobin Properties AB (publ) och VD Erik Karlin har kommit överens om att Erik Karlin lämnar posten som VD i bolaget.

”Erik Karlin är en av grundarna i Tobin Properties och han har gjort mycket goda insatser för att bygga upp bolaget. Bolaget är nu i en fas där man fått en ny huvudägare samtidigt som bolagets fokus för närvarande är att färdigställa befintliga projekt. Styrelsen och Erik har därför enats om att Erik ska lämna sitt uppdrag som verkställande direktör i Tobin Properties. På mina egna och styrelsens vägnar vill jag nu tacka Erik för hans stora engagemang och arbete för bolaget”, kommenterar Patrik Essehorn, styrelseordförande i Tobin Properties.

”Tobin står väl rustat med en stark organisation, fina projekt i produktion, en spännande portfölj och en ny stark huvudägare som ger goda finansiella förutsättningar att fortsätta utveckla bolaget. Det har varit en spännande resa och nu känns det som ett bra tillfälle att lämna över VD-skapet i Tobin” kommenterar Erik Karlin.

Erik Karlin lämnar posten som VD med omedelbar verkan.

Styrelsen inleder processen att rekrytera en ny ordinarie VD för Tobin Properties. Patrik Mellgren har utsetts till tillförordnad VD i Tobin Properties. Patrik Mellgren kommer närmast från Klövern AB (publ), där han arbetar som Projektutvecklingschef i Region Stockholm/Mellan.

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Patrik Essehorn, Styrelseordförande Tobin Properties

Telefon: 070-882 03 75, E-post: patrik.essehorn@maqs.com

Patrik Mellgren, t.f. VD Tobin Properties

Telefon: 072-856 22 00, E-post: patrik.mellgren@klovern.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 3 september 2018 kl. 10.00 CEST.

Dokument

PM_2018-09-03_ VD Erik Karlin lämnar Tobin Properties