Tobin Properties utreder olika strategiska alternativ och offentliggör uppdaterad information om sin portfölj

Regulatorisk 2016-10-17

Styrelsen för Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) utreder för närvarande olika strategiska alternativ inklusive en potentiell notering av stamaktien för att stödja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Bolaget har intensifierat sitt arbete med att utvärdera en notering, med Nasdaq First North Premier i Stockholm som huvudalternativ. Som ett led i detta arbete har Bolaget utsett ABG Sundal Collier och Pareto Securities som rådgivare och offentliggör samtidigt ny information om projektportföljen.

Projektportfölj per den 17 oktober 2016
Plats Tillträde (år) Säljstart (år) Förväntat avslut (år) Tillträtt / ej tillträtt Detalplan / ej detaljplan Antal   bostäder Sålda   bostäder Andel   sålda (%) Utvecklat   värde (MSEK) BOA   (kvm)
Byggstartade projekt
5 Hus Tollare 1 Nacka 2014 2015  2016  Tillträtt Detaljplan 10 4 40% 100 1,500
Etaget1) Västra Kungsholmen 2011 2014  2017  Tillträtt Detaljplan 103 102 99% 700 7,900
Arkaden1) Sundbyberg 2014 2014  2017  Tillträtt Detaljplan 71 71 100% 400 5,000
5 Hus Tollare 2 Nacka 2014 2015  2017  Tillträtt Detaljplan 73 72 99% 400 5,400
Skräddaren Bromma 2015 2015  2017  Tillträtt Detaljplan 73 72 99% 250 3,400
Summa       330 321 97% 1,850 23,200
     
Ej byggstartade projekt      
Äril1) Norra Djurgårdsstaden 2016 2016  2018  Ej tillträtt Detaljplan 76 52 68% 850 7,100
Unum Roslags-Näsby 2016 2017  2018  Tillträtt Detaljplan 147 450 5,000
Etapp C1) Sundbyberg 2014 2017  2019  Tillträtt Ej detaljplan 176 750 8,000
Nacka Strand 3 Nacka 2017 2018  2020  Ej tillträtt Ej detaljplan 166 800 10,500
VYN Nacka 2016 2016  2019  Ej tillträtt Detaljplan 95 600 7,500
Torghusen Västra Roslags-Näsby 2017 2018  2020  Ej tillträtt Ej detaljplan 40 250 3,000
Stationshusen Västra Roslags-Näsby 2017 2018  2020  Ej tillträtt Ej detaljplan 50 300 3,900
Nacka Strand 2 Nacka 2017 2017  2019  Ej tillträtt Ej detaljplan 140 800 10,000
Golfbäcken1) Tyresö Golfbana 2017 2017  2021  Ej tillträtt Ej detaljplan 200 600 12,000
Nacka Strand 1 Nacka 2017 2018  2020  Ej tillträtt Ej detaljplan 150 800 11,300
Summa       1,240 6,200 78,300
     
Exploateringsfastigheter      
Slaktaren Sundbyberg 2015     Tillträtt Ej detaljplan 80 400 4,500
Gladan 51) Västra Kungsholmen 2015     Tillträtt Ej detaljplan 80 450 4,500
Gladan 6 och 71) Västra Kungsholmen 2016     Tillträtt Ej detaljplan 130 800 8,000
Orminge Nacka 2016     Tillträtt Ej detaljplan 150 600 10,000
Summa 440 2,250 27,000
Summa totalt 2,010 10,300 128,500
1) Delägt projekt
 
Area   (kvm)
Projektnamn Fastighetsbeteckning Bostäder Kommersiellt Hyresvärde   (MSEK) Fastighetskostnader   (MSEK) Driftnetto   (MSEK)
Slaktaren Slaktaren 12 990 1,670 3.2 0.8 2.4
Gladan 51) Gladan 5 4,200 9.6 0.9 8.7
Gladan 6 och 71) Gladan 6 och 7 7,500 16.4 2.2 14.2
Orminge Nacka Orminge 1:59 1,300 1.2 0.0 1.2
Summa 990 14,670 30.4 3.9 26.5
1) Delägt projekt

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties. Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, CFO Tobin Properties. Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Denna information

Denna information är sådan information som Tobin Properties AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 08:58 CET. 

Dokument

PM_2017-10-17_Tobin Properties utreder olika strategiska alternativ och offentliggör uppdaterad information om sin portfölj