Tobin Properties: Uppdatering finansiell kalender

Icke regulatorisk 2016-04-27

Styrelsen i Tobin Properties AB (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för perioden januari – mars 2016. Nytt rapportdatum är 12 maj 2016, tidigare angivet datum var 24 maj.

Styrelsen har också, av administrativa skäl, beslutat att flytta årsstämman till 3 juni 2016. Tidigare angivet datum i den finansiella kalendern var 24 maj.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Johan Varland, CFO Tobin Properties AB                                                                                                                          

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Dokument

Tobin Properties: Uppdatering finansiell kalender