Tobin Properties – underrättelse om Change of Control-händelse har skickats till obligationsinnehavare

Icke regulatorisk 2018-04-06

Publiceringsdatum: 2018-04-06 15:45 Tobin Properties AB (publ) (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”), har idag skickat underrättelse till samtliga obligationsinnehavare avseende inträffad Change of Control-händelse under villkoren för Bolagets utestående treåriga seniora säkerställda obligationslån, med rörlig ränta, om upp till 500 MSEK 2016/2019 med ISIN SE0008347371 (”Obligationslånet”).

Bolaget meddelande den 29 mars 2018 att en Change of Control-händelse inträffat under Obligationslånet i och med att Klövern AB (publ), genom sitt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, efter slutförandet av sitt kontanta budpliktsbud avseende samtliga utestående stamaktier och preferensaktier av serie A i Tobin Properties, innehar mer än 50 procent av rösterna i Tobin Properties.

I enlighet med villkoren under Obligationslånet har nu samtliga obligationsinnehavare underrättats om den inträffade Change of Control-händelsen. Underrättelsen kommer i sin helhet att finnas tillgänglig på Tobin Properties hemsida. 

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties 

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12 800 miljoner kronor. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

Dokument

PM_2018_04_06_underrättelse om Change of Control-händelse har skickats till obligationsinnehavare