Tobin Properties totalentreprenör Q-Gruppen Bygg AB försatt i konkurs

Regulatorisk 2019-05-21

Q-Gruppen Bygg AB, som är totalentreprenör i Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) projekt Brf Unum och Brf Vyn, har idag på egen begäran försatts i...

Q-Gruppen Bygg AB, som är totalentreprenör i Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) projekt Brf Unum och Brf Vyn, har idag på egen begäran försatts i konkurs.

För Bolagets vidkommande innebär detta en risk för förseningar och merkostnader för projekten Brf Vyn och Brf Unum. Tobin Properties AB vidtar nu åtgärder för att minimera påverkan för kunderna samt begränsa risken för kostnadsökningar som Q-Gruppens konkurs kan orsaka Bolaget och dess projekt.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA:  

Patrik Mellgren, tf VD 

Telefon: +46 72 856 22 00

E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se 

Denna information är sådan information som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 16.50.

OM TOBIN PROPERTIES 

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB (corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt bolaget.            

Dokument

Release