Tobin Properties tillträder byggrätter i Nacka strand

Regulatorisk 2018-07-06

Detaljplan 3 i Nacka strand har fastställts av mark- och miljööverdomstolen. Det innebär att Tobin Properties idag tillträder byggrätter som tillsammans omfattar cirka 400 bostäder.

Byggrätterna består av två utvecklingsprojekt, Nacka strand 1 och Nacka Strand 2, som tillsammans omfattar cirka 35 000 ljus BTA, motsvarande cirka 400 bostäder. På en av fastigheterna står idag ett kontorshus om cirka 7 500 kvm, vilket kommer att hyras ut tills vidare. Byggrätterna är helägda av Tobin Properties och köpeskillingen uppgår till 289 MSEK exklusive framtida infrastruktur-investeringar om cirka 150 MSEK. Bolaget kommer börja vinstavräkna projekteten under 2018.

”Tillträdet av byggrätterna i Nacka strand är en milstolpe för Tobin Properties. Projekten ligger väl i linje med vår ambition att jobba med stadsutvecklingsprojekt, dessutom i en mycket attraktiv och expansiv del av Stockholm med sjönära läge i anslutning till centrala Stockholm”, säger Erik Karlin, vd på Tobin Properties.

För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, vd Tobin Properties

Mobil: +46 70 420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 juli 2018 kl. 17:45 CEST. 

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av 18 utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

Dokument

PM_2018-07-06_Tobin Properties tillträder byggrätter i Nacka Strand