Tobin Properties tidigarelägger datum för publicering av delårsrapporter

Icke regulatorisk 2018-03-19

Tobin Properties tidigarelägger publiceringsdatum för delårsrapporterna för det första och andra kvartalet 2018. Nytt publiceringsdatum för delårsrapporten januari-mars 2018 har satts till den 25 april 2018 och för delårsrapporten för januari-juni 2018 till den 11 juli 2018, från tidigare aviserat 26 april respektive 12 juli 2018. Skälet till ändrade rapportdatum är en anpassning till Klöverns finansiella kalender, då Klövern sedan i början på 2018 äger 35 procent av aktierna i Tobin Properties.

 FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA:

 Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se 

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobins projektportfölj består av utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12 800 MSEK. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

Dokument

PM_2018-03-19 Tobin Properties tidigarelägger datum för publicering av delårsrapporter