Tobin Properties senarelägger publicering av delårsrapport för perioden januari-juni 2018 till den 12 juli 2018

Icke regulatorisk 2018-05-29

Med anledning av genomförandet av sedan tidigare kommunicerad företrädesemission, med avstämningsdag den 7 juni 2018, har Tobin Properties AB (publ), org. nr 556733–4379, beslutat att...

Med anledning av genomförandet av sedan tidigare kommunicerad företrädesemission, med avstämningsdag den 7 juni 2018, har Tobin Properties AB (publ), org. nr 556733–4379, beslutat att senarelägga publicering av sin delårsrapport för perioden januari – juni 2018. Delårsrapporten kommer publiceras den 12 juli 2018 istället för tidigare aviserade 11 juli 2018. 

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se 

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av 18 utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.                                                         

Dokument

PM_2018-05-29_Senareläggning av Tobin Properties delårsrapport januari-juni 2018