Tobin Properties rättar utdelning för preferensaktie i bokslutskommuniké 2018

Regulatorisk 2019-02-13

Tobin Properties AB (PUBL) publicerade under gårdagen sin bokslutskommuniké för januari – december 2018. I kommunikén angavs felaktigt att styrelsen föreslår en utdelning för helåret...

Tobin Properties AB (PUBL) publicerade under gårdagen sin bokslutskommuniké för januari – december 2018. I kommunikén angavs felaktigt att styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2018 om 11,50 SEK (11,50) för bolagets preferensaktie. Det korrekta förslaget från styrelsen är en utdelning om 15,50 SEK (11,50) för bolagets preferensaktie. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA: 

 Patrik Mellgren, vd

Telefon: +46 72 856 22 00, E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 18.00 CET.

OM TOBIN PROPERTIES

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB (corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt bolaget. 

Dokument

Release