Tobin Properties publicerar årsredovisning för 2016

Icke regulatorisk 2017-04-27

Tobin Properties AB (publ) årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud.

Hela årsredovisningen finns i bifogad PDF. I mitten på vecka 18 finns den tryckta versionen att hämta på Tobin Properties kontor på Humlegårdsgatan 19A i Stockholm. Distribution av den tryckta årsredovisningen till aktieägare och intressenter som meddelat att de önskar få den hemskickad påbörjas samtidigt.

Årsredovisningen kan även beställas genom att kontakta Tobin Properties på telefon 08-120 500 00 eller på info@tobinproperties.se.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta: 

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties

Telefon: 072-717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se 

Denna information är sådan information som Tobin Properties är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 13.20 CET.

Dokument

Tobin Properties årsredovisning 2016