Tobin Properties offentliggör projektvinstbedömning från Nordier

Regulatorisk 2015-12-17

Tobin Properties offentliggör en extern bedömning av de samlade projektvinsterna från företagets projektportfölj. Bedömningen genomfördes av Nordier Property Advisor AB (Nordier) under september månad och projektvinsterna bedömdes uppgå till cirka 1,4 miljarder kronor.

Nordier har på uppdrag av Tobin Properties genomfört en bedömning av projektvinster för bolagets bostadsrättprojekt i Stockholms län. Uppdraget har genomförts inför den planerade riktade nyemissionen av stamaktier som Tobin Properties genomför. Projektvinstbedömningen omfattar samtliga projekt som per dagens datum ingår i Tobins projektportfölj med förväntade färdigställandedatum från 2016 till 2022.

­”Inför nyemissionen fanns det behov av en extern uppskattning av förväntade projektvinster. Vi gav därför Nordier uppdraget att utifrån sin modell värdera vår projektportfölj inklusive de förvärv i Nacka som offentliggörs idag, säger Erik Karlin”, VD på Tobin Properties.

Nordiers bedömning av intäkter baseras på bostadsrättspriser, som i sin tur baseras på analys av försäljningar inom respektive närområde, och möjliga lån som bostadsrättsföreningarna tar. Totala kostnader inklusive bokförda värden av fastighetsförvärv samt upparbetade kostnader dras från de bedömda intäkterna för att uppskatta projektvinsten. Bedömningen är utförd utifrån förutsättningen att samtliga projekt per september har lagakraftvunna detaljplaner.

Avdrag har gjorts för projekt som ej är helägda, vilket innebär att endast projektvinster motsvarande Tobin Properties vinstandel är inkluderade. Värdet av Tobins andelar av de samlade projektvinsterna från objekten enligt Nordiers värdering uppgår till cirka 1 434 000 000 kr.

Notera: Informationen är sådan som Tobin Properties ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2015, klockan 18.10.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Johan Varland, CFO Tobin Properties

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Dokument

PM_2015-12-17_Tobin Properties offentliggör projektvinstbedömning