Tobin Properties offentliggör årsredovisning

Icke regulatorisk 2016-05-03

Härmed offentliggörs årsredovisning 2015 för Tobin Properties AB (publ). Hela årsredovisningen finns i bifogad PDF. I mitten på vecka 19 finns den tryckta versionen att hämta på Tobin Properties kontor på Humlegårdsgatan 19A i Stockholm. Distribution av den tryckta årsredovisningen till aktieägare och intressenter som meddelat att de önskar få den hemskickad påbörjas samtidigt.

Årsredovisningen kan även beställas genom att kontakta Tobin Properties på telefon 08-120 500 00 eller på info@tobinproperties.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016, kl. 11.30.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, CFO Tobin Properties

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Dokument

Tobin Properties årsredovisning 2015