Tobin Properties offentliggör årsredovisning

Icke regulatorisk 2015-05-06

Härmed offentliggörs årsredovisning 2014 för Tobin Properties AB (publ). Hela årsredovisningen finns i bifogad PDF. Årsredovisningen i tryckt format finns att hämta på Tobin Properties kontor på Humlegårdsgatan 19A. Distribution av den tryckta årsredovisningen till de aktieägare och intressenter som meddelat att de önskar få den hemskickad, påbörjas samtidigt. Information om årsstämma 2015 finns på sidan 43 i årsredovisningen och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, CFO Tobin Properties

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Dokument

Tobin Properties AB (publ) Årsredovisning 2014