Tobin Properties noterar obligationslån på Nasdaq First North Bond Market

Regulatorisk 2016-07-26

Tobin Properties AB (publ) har fått sin ansökan om notering av ett obligationslån godkänd på Nasdaq First North Bond Market.

Obligationslånet, med kortnamnet Tobin_101 och ISIN-kod SE0008347371, kommer att noteras den 27 juli 2016 för institutionell handel. I samband med ansökan och noteringen har styrelsen för Tobin Properties upprättat en bolagsbeskrivning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud.

Sedan den 12 december 2014 är Tobin Properties preferensaktie noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet Tobin Pref.

Pareto Securities AB agerade Certified Adviser och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerade juridisk rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq First North Bond Market.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Johan Varland, CFO Tobin Properties AB

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2016 kl. 16.30 CET.

Dokument

TOBIN PROPERTIES NOTERAR OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ FIRST NORTH BOND MARKET