Tobin Properties meddelar ny styrelse och ledande befattningshavare

Icke regulatorisk 2022-04-01

Extra bolagsstämma i Tobin Properties AB (”Tobin Properties” eller ”bolaget”) har hållits den 31 mars 2022 vid vilken ny styrelse valts och ledande befattningshavare utsetts.

Tobin Properties har, som följd av att Corem Property Group AB (”Corem”) tillsammans med ALM Equity AB (”ALM Equity”) ingått ett bindande avtal om att av Tobin Properties bilda ett gemensamt bolag för utvecklandet av hyresbostäder för egen förvaltning, vid extra bolagsstämma beslutat om ny styrelse samt utsett ledande befattningshavare vilka tillträder under april 2022.

Styrelsen i bolaget kommer utgöras av:

Patrik Essehorn, Styrelseordförande – Partner Walthon Advokater AB och Styrelseordförande Corem
Joakim Alm, Styrelseledamot – VD och Styrelseledamot ALM Equity
Eva Landén, Styrelseledamot – VD Corem, Styrelseordförande Specialfastigheter AB
Hanna Wachtmeister, Styrelseledamot – VD Flat Capital AB, Styrelseledamot Svenska Nyttobostäder AB
Maria Wideroth, Styrelseledamot – Advokat och Partner Landahl Advokatbyrå, Styrelseordförande ALM Equity
Johan Unger, Styrelseledamot – Egen verksamhet, Styrelseledamot ALM Equity
Katarina Bolander Apazidis, Styrelseledamot – Finans- och affärsutvecklingschef på Fastighets AB Förvaltaren

Ledande befattningshavare i bolaget kommer att vara:

Patrik Mellgren, CEO – Tidigare Affärsområdeschef Projektutveckling Corem och VD Tobin Properties
Mathias Wallestam, CIO – Tidigare Chef Affärsutveckling Projektutveckling Corem
Louise Eklund, COO – Tidigare COO ALM Småa Bostad
Jörgen Eriksson, CFO (med start i maj 2022) – Tidigare Finanschef Estea

Tobin Properties är ett dotterbolag till Corem vilket kommer namnändras för att framåt bedriva verksamheten under namnet Klövern. Ägandet i bolaget kommer, efter apportemission från Corem respektive ALM Equity, vid tillträdet uppgå till cirka 51 procent för Corem och cirka 49 procent för ALM Equity. Avtalet är villkorat av erforderliga myndighetstillstånd samt erforderliga beslut på bolagsstämmor. Bolaget kan utökas till att inkludera flera fastighetsägare och avses att noteras på Nasdaq Stockholm.

Tobin Properties AB

 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Patrik Essehorn, Styrelseordförande, 070-882 03 75, Email: patrik.essehorn@walthon.se
Patrik Mellgren CEO, Telefon: 072-856 22 00, Email: patrik.mellgren@klovern.se