TOBIN PROPERTIES KÖPER FASTIGHET I CENTRALA SUNDBYBERG

Icke regulatorisk 2013-07-05

Tobin Properties köper fastigheten Sprängaren 8 i centrala Sundbyberg av Humlegården. Fastigheten är en utvecklingsfastighet med nyskapade byggrätter för bostäder om ca 11 OOO kvm och en delvis vakant kontorsbyggnad med en uthyrbar area om 11 OOO kvm kontor och övriga kommersiella lokaler.

”Sprängaren 8 är ett kvarter i centrala Sundbyberg. Genom att ta ett helhetsgrepp om kvarteret så bidrar vi till den pågående positiva utvecklingen av Sundbybergs stad. Vi här bjudit in två arkitektkontor i avsikt att utveckla kvarteret och skapa ett par hundra nyproducerade bostäder samt attraktiva lokaler för butiker, service och restauranger, säger Erik Karlin, Tobin Properties”.

Fastigheten tillträds under hösten 2013.

  

Information om affären lämnas av:

Erik Karlin, VD Tobin Properties
Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se