Tobin Properties justerar finansiella poster i bokslut, ingen resultatpåverkan

Icke regulatorisk 2018-03-06

I Tobin Properties bokslutskommuniké för 2017, publicerad den 28 februari 2018, redovisades såväl finansiella kostnader som finansiella intäkter för högt med beloppet 9,4 MSEK.

En uppdaterad korrigerad rapportversion finns nu på bolagets hemsida:

http://staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud/investerare/finansiella-rapporter/ 

Rättningarna avser endast poster inom finansnettot och syns på sid 9, 10 och 13 i rapporten. Korrigeringen har ingen påverkan på bolagets nettoresultat, nyckeltal, balansräkning eller kassaflöde.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA:

Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se 

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12 800 MSEK. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt Bolaget.

Dokument

PM_2018-03-06_Tobin Properties justerar finansiella poster i bokslut, ingen resultatpåverkan