Tobin Properties har erhållit positiva kreditbeslut i bank om totalt 362 miljoner kronor

Regulatorisk 2018-06-08

Tobin Properties har erhållit definitiva kreditbeslut från bank omfattande 362 miljoner kronor. Ännu en kredit om 151 miljoner kronor är beviljad men kräver ytterligare ett...

Tobin Properties har erhållit definitiva kreditbeslut från bank omfattande 362 miljoner kronor. Ännu en kredit om 151 miljoner kronor är beviljad men kräver ytterligare ett beslut för slutligt godkännande. Den pågående företrädesemissionen omfattar 225 miljoner kronor och är garanterad av Tobin Properties huvudägare Klövern. Summerat uppgår finansiering från beviljade krediter och företrädesemissionen till 741 miljoner kronor, varav 160 miljoner kronor ersätter befintliga lån.

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 juni 2018 kl. 9.30 CET.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK per den 31 mars 2018. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie som är listad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt Bolaget.

Dokument

Release