Tobin Properties gör tilläggsförvärv i Tyresö

Regulatorisk 2016-10-18

Tobin Properties har tecknat avtal om att apportera in byggrätter för cirka 150 lägenheter i bolagets projekt Golfbäcken, vid Tyresö golfbana. Det innebär att den sammanlagda omfattningen i projekten Golfbäcken 1 och Golfbäcken 2, som samägs med fastighetsägaren, nu uppgår till cirka 300-350 lägenheter. Tobin Properties ägarandel av projekten är 43 %.

Tillträdet sker när detaljplan vunnit laga kraft. Den slutgiltiga köpeskillingen är beroende av den blivande byggrättens storlek.

”Tyresö är ett område som ökar i attraktionskraft och detta projekt omfattar ett av de allra mest attraktiva lägena i kommunen”, säger Erik Karlin, VD Tobin Properties. ”Genom detta förvärv ökar projektets omfång och vi kan göra ett ännu tydligare avtryck i utvecklingen av ett nytt intressant bostadsområde”.

Med anledning av förvärvet uppdateras den projektportfölj som kommunicerades av Tobin Properties den 17 oktober 2016, enligt nedan.

Projektnamn Plats Tillträde (år) Säljstart (år) Förväntat avslut (år) Tillträtt / ej tillträtt Detalplan / ej detaljplan Antal bostäder Sålda bostäder Andel sålda (%) Utvecklat värde (MSEK) BOA (kvm)
Golfbäcken 1 Tyresö Golfbana 2017 2017 2021 Ej tillträtt Ej detaljplan 200 600 12 000
Golfbäcken 2 Tyresö Golfbana 2017 2018 2022 Ej tillträtt Ej detaljplan 150 600 11 000 

För ytterligare information, vänligen gå in på tobinproperties.se eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties  

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Denna information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.45 den 18 oktober 2016.

Dokument

PM_2016-10-18_Tobin tilläggsförvärvar i Tyresö