Tobin Properties förvärvar ytterligare tomträtter på Västra Kungsholmen

Regulatorisk 2016-06-08

Tobin Properties AB (publ) förvärvar tomträtterna till fastigheterna Gladan 6 och Gladan 7 i Stadshagen på västra Kungsholmen i Stockholm. Förvärven genomförs tillsammans med Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB. Fastigheterna har tillsammans uthyrbara areor om cirka 7 500 kvm och är fullt uthyrda till skola och kontor. Köpeskillingen uppgår till 283 miljoner kronor.

– Västra Kungsholmen och Stadshagen är en expansiv del av Stockholm som snabbt utvecklats mot att bli allt mer levande innerstadskvarter. Vi känner till området väl, inte minst genom Gladan 5 som vi förvärvade 2015 och vårt pågående projekt Etaget. Genom dessa förvärv skapar vi förutsättningar för att fortsätta utveckla västra Kungsholmen under kommande år, säger Erik Karlin, VD på Tobin Properties.

Med de senaste förvärven på västra Kungsholmen respektive i Täby uppgår det sammanlagda bedömda utvecklade värdet vid färdigställandet i Tobin Properties projektportfölj till cirka 9 400 MSEK. Bedömningen av det utvecklade värdet inkluderar 100 % av delägda projekt samt exkluderar projektet Vintergatan i Sundbyberg som färdigställts och inflyttats under andra kvartalet 2016.

Notera: Informationen är sådan som Tobin Properties ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2016, klockan 17.05. 

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Jens Rastad, VD Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB

Telefon: 070-725 83 59, E-post: jens@fridhemab.se

Dokument

Tobin Properties förvärvar ytterligare tomträtter på Västra Kungsholmen