Tobin Properties förvärvar ytterligare bostadsutvecklingsfastigheter i centrala Uppsala

Regulatorisk 2017-01-09

Tobin Properties AB (publ) har tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Fjärdingen 27:5, Fjärdingen 27:6 samt Fjärdingen 29:1 i centrala Uppsala. Köpeskillingen uppgår till 225 Mkr. Fastigheterna har en uthyrbar area om cirka 7 800 kvm.

”Detta är vårt andra förvärv i Uppsala på kort tid och det är även denna gång ett toppläge som medger utveckling av bostadskvarter med mycket stor dragningskraft”, säger Erik Karlin, VD på Tobin Properties. ”Genom detta förvärv har vi nu totalt en projektportfölj omfattande cirka 15 000 kvadratmeter i centrala Uppsala”.

De tre fastigheterna som ingår i förvärvet är belägna centralt i Uppsala, i ett mycket attraktivt läge intill Slottsbacken med promenadavstånd till Uppsala centralstation, Stora Torget och Universitetsbiblioteket. Idag disponeras fastigheterna av Region Uppsala som flyttar ut ur två av fastigheterna vid årsskiftet. Hyresgästerna i den tredje fastigheten har bildat en bostadsrättförening som har så kallad hembudsrätt, vilket innebär att den inom sex månader kan förvärva fastigheten till samma villkor. Försäljningen ska också formellt godkännas av regionstyrelsen för Region Uppsala.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 9 januari 2017

Dokument

PM_2017-01-09_Tobin Properties förvärvar ytterligare bostadsutvecklingsfastigheter i centrala Uppsala