Tobin Properties förvärvar fastigheter i Marievik i Stockholm

Regulatorisk 2016-12-27

Tobin Properties AB (publ) har tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Marievik 22 och Marievik 29 vid Liljeholmskajen i Stockholm. Tobin Properties avser att uppföra cirka 250 lägenheter när den nya detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplanen förväntas antas tidigast under andra halvåret 2017. Köpeskillingen uppgår till 260 mkr.

Marievik 22 och 29 är belägna vid Liljeholmskajen och erbjuder ett exceptionellt bra kommunikationsläge med tunnelbana, tvärbana och busstation i närheten. Idag innehåller fastigheterna framför allt skol-, garage- och kontorsverksamhet.

”Marievik och Liljeholmskajen är ett intressant och attraktivt område. De senaste åren har området utvecklats snabbt och växer nu succesivt samman med staden till en ny stadsdel med en profil som stämmer överens med det Tobin står för”, säger Erik Karlin, VD på Tobin Properties. ”Genom detta förvärv som omfattar byggrätter om över 20 000 kvadratmeter kan vi bidra till att sätta en tydlig prägel på stadsdelen”.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 27 december 2016.

Dokument

PM_2016-12-27_Tobin Properties förvärvar fastigheter i Marievik i Stockholm