Tobin Properties förvärvar fastighet på Lidingö

Icke regulatorisk 2017-01-18

Tobin Properties AB (publ) har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Torselden 8 i Torsvik på Lidingö. Fastigheten är idag fullt uthyrd till skol- och kontorsverksamhet. Syftet med förvärvet är att genom en detaljplaneändring möjliggöra för nyproduktion av cirka 50 lägenheter. Köpeskillingen uppgår till 40 MSEK, samt en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder. Priset på tilläggsköpeskillingen är beroende av den blivande byggrättens storlek.

Fastigheten ligger i ett attraktivt läge i Torsvik, direkt efter Lidingöbron och erbjuder goda kommunikationer, gångavstånd till Lidingö centrum och cykelavstånd till centrala Stockholm. Tobin Properties ägarandel av fastigheten uppgår till 75 %,

”Lidingö är sedan länge en mycket populär och attraktiv del av Stockholm. Dessutom pågår flera intressanta utvecklingsprojekt på Lidingö som kommer att bidra till att stärka kommunens attraktionskraft ytterligare”, säger Erik Karlin, VD på Tobin Properties. ”Vi ser fram emot att vara en del av denna utveckling och att bebygga ett toppläge med funktionella och väldesignade bostäder”.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

                       

Dokument

PM_2017-01-18_Tobin Properties förvärvar fastighet på Lidingö