Tobin Properties förvärvar fastighet i Nacka

Regulatorisk 2016-07-01

Tobin Properties har tecknat avtal om förvärv av en kommersiell fastighet i Orminge i Nacka. Fastigheten är fullt uthyrd med årliga driftnetton om 1,2 MSEK och Tobin Properties har för avsikt att i samarbete med Nacka kommun driva detaljplan för bostäder. Köpeskillingen uppgår till 19,5 MSEK, samt en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder. Priset på tilläggsköpeskillingen är beroende av den blivande byggrättens storlek.

”Genom förvärvet i Orminge har vi nu totalt sju projekt i Nacka. Det är ett uttryck för vår syn på Nacka som en av Stockholmsområdets mest intressanta kommuner. Vår tro på Nacka baserar sig framförallt på intresset från våra bostadsköpare men också på kommunens höga ambitioner inom stadsbyggnad”, säger Erik Karlin, VD på Tobin Properties.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Denna information

Tobin Properties offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.45 den 1 juli 2016.  

Dokument

Tobin Properties förvärvar fastighet i Nacka