Tobin Properties förvärvar byggrätter i Roslags-Näsby

Regulatorisk 2016-04-07

Tobin Properties har tecknat avtal om förvärv av byggrätter för cirka 150 lägenheter i Roslags-Näsby. Köpeskillingen uppgår till 148 MSEK och detaljplanen har vunnit laga kraft vilket möjliggör en byggstart under 2016.

”Den utveckling som redan pågår i Roslags-Näsby är väldigt intressant och det här projektet blir vårt tredje i området. Läget är attraktivt med goda kommunikationer som tar dig in till Östra station på 13 minuter. Närheten till Stockholms Universitet och KTH gör även att efterfrågan på mindre lägenheter är stort i området”, säger Erik Karlin, VD på Tobin Properties.

Tidpunkt för tillträde kommer att fastställas vid en senare tidpunkt. Säljarens rådgivare har varit Angermann Sweden.

Notera: Informationen är sådan som Tobin Properties ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2016, klockan 08:20.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Dokument

Tobin Properties förvärvar byggrätter i Roslags-Näsby