Tobin Properties förvärvar byggrätter för 600 lägenheter i Nacka

Regulatorisk 2015-12-17

Tobin Properties har idag tecknat avtal om förvärv av sammanlagt fyra bostadsprojekt i Nacka om totalt cirka 50 000 kvm ljus BTA motsvarande cirka 600 lägenheter. Huvuddelen av de förvärvade byggrätterna, cirka 500 lägenheter, är belägna i Nacka Strand. Samtliga tillträden är villkorade av att detaljplaner vinner laga kraft.

”Förvärven av byggrätter i Nacka strand kompletterar vår portfölj samt skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Byggrätterna har ett väldigt attraktivt sjönära läge i anslutning till centrala Stockholm. Vi ser fram emot att bidra till den positiva utvecklingen som pågår i Nacka strand”, säger Erik Karlin, VD på Tobin Properties.

Säljare av byggrätterna i Nacka Strand är The Carlyle Group. Transaktionen är villkorad av godkännande från säljarens bank.

Notera: Informationen är sådan som Tobin Properties ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2015, klockan 18:00.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Dokument

PM_2015-12-17 Tobin Properties förvärvar byggrätter i Nacka