Tobin Properties förvärvar bostadsutvecklingsfastighet i centrala Uppsala

Regulatorisk 2016-11-16

Tobin Properties AB (publ) har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Dragarbrunn 4:11 i centrala Uppsala. Projektet omfattar totalt cirka 6 000 kvadratmeter och utgörs huvudsakligen av bostadsanvändning i befintlig detaljplan. Köpeskillingen uppgår till 185 miljoner kronor.

Fastigheten drivs idag som hotell, en verksamhet som avvecklas vid årsskiftet vilket öppnar för möjligheten att skapa mycket attraktiva bostäder i absolut toppläge i Uppsala.

”Vi har länge följt utvecklingen i Uppsala, det är en mycket intressant marknad för oss”, säger Erik Karlin, VD på Tobin Properties. ”Det här är ett unikt projekt beläget i de populära Linné-kvarteren i de mest centrala delarna av Uppsala, vilket gör det idealiskt för oss ur ett utvecklingsperspektiv”.

Säljarens rådgivare har varit Newsec.  

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Denna information 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 8.30 den 16 november 2016.

Dokument

PM_2016-11-16_Tobin Properties forvarvar i centrala Uppsala