Tobin Properties förvärvar blivande byggrätter i centrala Nacka

Icke regulatorisk 2017-04-27

Tobin Properties har tecknat avtal om att förvärva ett trettiotal sammanhängande villatomter omfattande cirka 35 000 kvm mark i Nacka. Syftet med förvärvet är att, tillsammans med Nacka, utveckla en ny stadsdel och genom en detaljplaneändring möjliggöra för nyproduktion av cirka 6–700 bostäder.

Området ligger längs Birkavägen, mellan Sickla och Nacka Forum, strax intill den blivande tunnelbanestationen.  

”Det här projektet ligger väl i linje med vår ambition att arbeta med större stadsutvecklingsprojekt. Projektet är även beläget i en mycket attraktiv och expansiv del av Stockholm”; säger Erik Karlin VD Tobin Properties.  

Köpeskillingens storlek är beroende av den slutliga mängden byggrätter. Avtalen är villkorade av lagakraftvunnen detaljplan.

För ytterligare information, vänligen gå in på tobinproperties.se eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 0704 – 20 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Dokument

PM_2017-04-27_Tobin Properties förvärvar blivande byggrätter i centrala Nacka