Tobin Properties förbereder för fortsatt expansion

Regulatorisk 2015-01-22

Efter offentliggörandet den 28 november 2014 av bolagets senaste delårsrapport har Tobin Properties genom tecknande av bindande avtal om försäljning av lägenheter säkrat projektintäkter om ytterligare 294 miljoner kronor. I och med det så är bolaget nu redo för fortsatt expansion. Bolaget avser att kalla till extrastämma för att möjliggöra inhämtningen av ytterligare expansionskapital.

Sedan i maj 2014 har Tobin Properties säkrat projektintäkter om sammanlagt 1 108 miljoner kronor.

”Försäljningen i Tobin Properties befintliga utvecklingsprojekt har överträffat våra prognoser och vi har redan nått försäljningsmålen i våra aktuella projekt. Detta innebär att Tobin Properties nu har sänkt risken väsentligt i projektportföljen”, säger Erik Karlin, VD Tobin Properties. ”Vi har för avsikt att ta in ytterligare kapital för att ha beredskap för nya investeringar och fortsatt expansion”.

Den snabba utvecklingen för Tobin Properties märks genom den ökade projektvolymen. Under första halvåret säljstartas ytterligare två bostadsprojekt, ”Fem hus” i Nacka och i kvarteret Sykorgen vid Brommaplan. Det innebär att bolaget på tolv månader säljstartat fem projekt med ett totalt utvecklat värde om drygt 2 000 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, CFO Tobin Properties

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Dokument

Tobin Properties förbereder för fortsatt expansion