Tobin Properties emitterar obligationer om 75 MSEK

Regulatorisk 2016-09-14

Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 75 MSEK under Bolagets befintliga utestående obligationslån med ISIN SE 0008347371 med ett rambelopp om 500 MSEK.

Obligationerna emitterades till 101,25 % av det nominella värdet, vilket indikerar en ränta om Stibor 3m + 8.5 %. Bolagets obligationslån är noterat på Nasdaq First North Bond Market och kommer även att ansöka om notering av de efterföljande obligationerna på Nasdaq First North Bond Market. Bolaget avser vidare att ansöka om notering av obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm före 1 juli 2017.

Obligationsemissionen har placerats framgångsrikt bland i huvudsak svenska investerare. Fler än 20 investerare deltog i den kraftigt övertecknade emissionen som stängde tidigare än planerat.

– Vi är mycket nöjda med den lyckade emissionen som visar att kapitalmarknaden fortsatt har stort förtroende för Tobin Properties och vår affärsmodell. Emissionen ger oss en bättre kapitalstruktur och samtidigt ökade möjligheter att investera i nya projekt, säger Erik Karlin, VD Tobin Properties.

Pareto Securities och ABG Sundal Collier har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen gå in på tobinproperties.se eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

For ytterligare information gällande obligationerna, var vänlig kontakta:

Markus Wirenhammar, Head of Debt Capital Markets, Pareto Securities

Telefon: +46 (0)708 – 72 51 86, E-mail: mw@paretosec.com

JONAS STRÖM, Head of INVESTMENT BANKING, ABG SUNDAL COLLIER

Telefon: +46 (0)768 09 88 44, E-mail: jonas.strom@abgsc.se

Denna information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.55 den 14 september 2016.

Dokument

Tobin Properties emitterar obligationer