Tobin Properties emitterar obligationer om 30 MSEK

Regulatorisk 2017-03-14

Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 30 MSEK under Bolagets befintliga utestående obligationslån med ISIN SE0008347371 som har ett rambelopp om 500 MSEK.

Obligationerna emitterades till 102,25 % av det nominella värdet, vilket indikerar en ränta om Stibor 3m + 7,9 %. Bolagets obligationslån är noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolaget kommer även att ansöka om notering av de efterföljande obligationerna på Nasdaq First North Bond Market. Bolaget avser vidare att ansöka om notering av obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm före 1 juli 2017.

Obligationsemissionen har placerats framgångsrikt bland ett fåtal svenska investerare genom en omvänd förfrågan. Bolaget har nu fullt utnyttjat rambeloppet om 500 MSEK under det befintliga obligationslånet.

– Vi är mycket nöjda med den lyckade emissionen som visar att kapitalmarknaden har stort förtroende för Tobin Properties och vår affärsmodell. Emissionen stödjer en fortsatt god tillväxt för projektportföljen, säger Erik Karlin, VD Tobin Properties.

Pareto Securities och ABG Sundal Collier har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen gå in på tobinproperties.se eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: +46 (0)704 – 20 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

For ytterligare information gällande obligationerna, var vänlig kontakta:

Markus Wirenhammar, Head of Debt Capital Markets, Pareto Securities

Telefon: +46 (0)708 – 72 51 86, E-post: mw@paretosec.com

Jonas Ström, Head of Investment Banking, ABG Sundal Collier

Telefon: +46 (0)768 – 09 88 44, E-post: jonas.strom@abgsc.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14.00 den 14 mars 2017.

Dokument

PM_2017-03-14_Tobin Properties emitterar obligationer om 30 MSEK