Tobin Properties emitterar obligationer om 170 MSEK

Regulatorisk 2017-01-25

Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 170 MSEK under Bolagets befintliga utestående obligationslån med ISIN SE 0008347371 med ett rambelopp om 500 MSEK.

Obligationerna emitterades till 102,25 % av det nominella värdet, vilket indikerar en ränta om Stibor 3m + 8.0 %. Bolagets obligationslån är noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolaget kommer även att ansöka om notering av de efterföljande obligationerna på Nasdaq First North Bond Market. Bolaget avser vidare att ansöka om notering av obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm före 1 juli 2017.

Obligationsemissionen har placerats framgångsrikt bland i huvudsak svenska investerare. Fler än 70 investerare deltog i den kraftigt övertecknade emissionen av ytterligare obligationer som stängde tidigare än planerat. Efter emissionen kommer den totala utestående volymen vara 470 MSEK.

– Vi är mycket nöjda med den lyckade emissionen som visar att kapitalmarknaden fortsatt har stort förtroende för Tobin Properties och vår affärsmodell, säger Erik Karlin, VD Tobin Properties.

Pareto Securities och ABG Sundal Collier har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen gå in på tobinproperties.se eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

For ytterligare information gällande obligationerna, vänligen kontakta:

Markus Wirenhammar, Head of Debt Capital Markets, Pareto Securities

Telefon: 070-872 51 86, E-mail: mw@paretosec.com

Jonas Ström, Head of Investment Banking, ABG Sundal Collier

Telefon: 076-809 88 44, E-mail: jonas.strom@abgsc.se

Denna information är sådan information som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16.30 den 25 januari 2017.

Dokument

PM_2017-01-25_Tobin Properties emitterar obligationer om 170 MSEK