Tobin Properties byter handelsplats till Nasdaq First North från Nasdaq First North Premier

Regulatorisk 2018-10-29

Tobin Properties AB (publ) offentliggjorde den 22 oktober 2018 att bolaget beslutat att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Premier samt att ansöka om ny listning på Nasdaq First North av bolagets båda aktieslag. Idag godkändes bolagets båda ansökningar av Nasdaq Stockholm. 

Publiceringsdatum: 29 oktober 2018, kl.15.30 CET

Skälet till att Tobin Properties ansöker om avnotering av båda aktieslagen beror på att Klövern AB (publ) förvärvat stamaktier i Tobin Properties så att bolaget inte längre uppfyller spridningskravet på Nasdaq First North Premier avseende bolagets stamaktier. Spridningskravet innebär att 25 procent av bolagets respektive aktieslag ska ägas av allmänheten. 

Nasdaq Stockholm har behandlat bolagets ansökan om avnotering från Nasdaq First North Premier och har i samråd med bolaget kommit överens om att sista dag för handel i Tobin Properties stamaktie (ISIN-nr SE0006026985) samt preferensaktie av serie A (ISIN-nr SE0006117487) ska vara den 31 oktober 2018. 

Nasdaq Stockholm har vidare behandlat bolagets ansökan om listning på Nasdaq First North av bolagets stamaktie (ISIN-nr SE0006026985) samt preferensaktie av serie A (ISIN-nr SE0006117487) och har i samråd med bolaget kommit överens om att första dag för handel på Nasdaq First North för bolagets båda aktieslag ska vara den 1 novermber 2018.

Avanza Bank AB agerar bolagets Certified Adviser avseende bolagets listning på Nasdaq First North. 

Efter besked från Nasdaq Stockholm har inget prospekt eller bolagsbeskrivning behövt upprättas med anledning av listningen av bolagets aktier. 

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Patrik Mellgren, t.f VD Tobin Properties AB

Telefon: 072-856 22 00, E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se

Dokument

PM_2018-10-29 Tobin Properties byter handelsplats till Nasdaq First North från Nasdaq First North Premier