Tobin Properties bildar joint venture för projekt Unum

Regulatorisk 2016-11-16

Tobin Properties AB (publ) har idag ingått avtal med EQT avseende bostadsutvecklings­projektet Unum i Roslags-Näsby i Täby. Unum omfattar cirka 150 lägenheter och har en lagakraftvunnen detaljplan.

”Vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter för Tobin Properties. Genom att bilda joint ventures stärker vi dessa och breddar våra nätverk inom finansiering – såväl avseende eget kapital som skuldfinansiering, säger Erik Karlin, VD Tobin Properties.”

Genom att samarbeta med medinvesterare minskar Tobin Properties kapitalbindning i projekt, samtidigt som en del av projektvinsten tillfaller medinvesteraren. Tobin Properties arbetar enligt denna modell i ett antal projekt.

Säljstart för Unum beräknas ske under första kvartalet 2017. Läs mer på www.unum.se

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Kerstin Danasten, presskontakt EQT

Telefon: 08-506 55 334, E-post: kerstin.danasten@eqt.se 

Denna information 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 8.15 den 16 november 2016.

Dokument

PM_2016-11-16_TOBIN PROPERTIES BILDAR JOINT VENTURE FÖR PROJEKT UNUM