Tobin Properties avyttrar Gladan 5,6 och 7

Icke regulatorisk 2017-12-22

Tobin Properties tillsammans med Fridhem Fastighetsutveckling och medinvesterare avyttrar fastigheterna Gladan 5, 6 och 7 på västra Kungsholmen till Kungsleden till ett underliggande fastighetsvärde om 485 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. För Tobin Properties medför försäljningen en positiv resultateffekt i det fjärde kvartalet om cirka 8 miljoner kronor.

–  Denna avyttring är i linje med Tobins agenda att stärka vår finansiella position och fokusera på projekt närmare i tiden. Avyttringen i kombination med vår planerade riktade emission till Klövern samt företrädesemissionen mot befintliga aktieägare, gör att vi står väl rustade när intressanta affärsmöjligheter uppstår sig framöver, säger Erik Karlin, VD Tobin Properties.

Cushman & Wakefield och Gernandt & Danielsson har varit rådgivare till säljarna i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Dokument

PM_2018-12-22_Tobin Properties avyttrar Gladan 5,6 och 7