Tobin Properties avser köpa ut medinvesterare i Sundbyberg

Regulatorisk 2017-01-23

- offentliggör uppdaterad information om projektportfölj och undersöker möjligheterna att emittera obligationer Tobin Properties avser förvärva samtliga utestående aktier i intressebolaget SBG Gravensteiner från externa medinvesterare. Det betyder att Tobin Properties blir ensam ägare till projekten Arkaden och Rio i Sundbyberg som tillsammans omfattar 247 bostäder. Köpeskillingen uppgår till cirka 130 MSEK. Förvärvet innebär att Tobin från och med 31 januari konsoliderar SBG Gravensteiner och samtliga juridiska enheter i underkoncernen. Konsolideringen medför ett utökat redovisat eget kapital om 217 MSEK och skulder om 235 MSEK.

”Vi har hållit en hög förvärvstakt de senaste månaderna med stora investeringar i attraktiva utvecklingslägen i såväl Stockholmsområdet som i centrala Uppsala”, säger Erik Karlin, VD på Tobin Properties. ”För att stödja en fortsatt snabb tillväxt i ett gynnsamt marknadsläge, har vi nu givit Pareto Securities och ABG Sundahl Collier mandat att undersöka möjligheten att förstärka vår kassa genom emission av ytterligare företagsobligationer”.  

Efter den senaste tidens förvärv och förändringar ser Tobin Properties samlade projektportfölj ut enligt nedan:

 Byggstartade projekt Plats Tillträde (år) Säljstart (år) Förväntat avslut (år) Tillträtt/ej tillträtt Detalplan/ej detaljplan Antal bostäder Antal sålda bostäder  Andel sålda     (%) Utvecklat värde (MSEK) BOA         (kvm)
5 Hus Tollare 1 Nacka 2014 2015 2017 Tillträtt Detaljplan 10 5 50 100 1 500
Etaget 1) Västra Kungsholmen 2011 2014 2017 Tillträtt Detaljplan 103 102 99 700 7 900
Arkaden Sundbyberg 2014 2014 2017 Tillträtt Detaljplan 71 71 100 400 5 000
5 Hus Tollare 2 Nacka 2014 2015 2017 Tillträtt Detaljplan 73 73 100 400 5 400
Skräddaren Bromma 2015 2015 2017 Tillträtt Detaljplan 73 73 100 250 3 400
Äril 1) Norra Djurgårdsstaden 2016 2016 2018 Ej tillträtt Detaljplan 76 56 74 850 7 100
Summa             406 380 94 2 700 30 300
                       
Ej byggstartade projekt                      
Unum Roslags-Näsby 2016 2017 2018 Tillträtt Detaljplan 147 500 5 000
Rio Sundbyberg 2014 2017 2019 Tillträtt Detaljplan 176 850 8 500
Nacka Strand 3 Nacka 2018 2019 2021 Ej tillträtt Ej detaljplan 166 800 10 500
VYN Nacka 2016 2016 2019 Ej tillträtt Detaljplan 95 7 7 600 7 500
Torghusen Västra Roslags-Näsby 2017 2018 2020 Ej tillträtt Ej detaljplan 40 250 3 000
Stationshusen Västra Roslags-Näsby 2017 2018 2020 Ej tillträtt Ej detaljplan 50 300 3 900
Nacka Strand 2 Nacka 2017 2018 2020 Ej tillträtt Ej detaljplan 140 800 10 000
Golfbäcken 1 1) Tyresö Golfbana 2017 2017 2021 Ej tillträtt Ej detaljplan 200 600 12 000
Golfbäcken 2 1) Tyresö Golfbana 2017 2018 2022 Ej tillträtt Ej detaljplan 150 600 11 000
Nacka Strand 1 Nacka 2018 2020 2022 Ej tillträtt Ej detaljplan 150 800 11 300
Örtagården Uppsala 2016 2017 2019 Tillträtt Detaljplan 100 500 5 500
Summa             1 414     6 600 88 200
                       
Exploateringsfastigheter                      
Slaktaren Sundbyberg 2015 Tillträtt Ej detaljplan 80 400 4 500
Gladan 5 1) Västra Kungsholmen 2015 Tillträtt Ej detaljplan 80 450 4 500
Gladan 6 och 7 1) Västra Kungsholmen 2016 Tillträtt Ej detaljplan 130 800 8 000
Orminge Nacka 2016 Tillträtt Ej detaljplan 150 600 10 000
Fjärdingen Uppsala 2017 Ej tillträtt Ej detaljplan 123 600 7 000
Marievik Liljeholmen 2016 Tillträtt Ej detaljplan 250 1 450 15 000
Torsvik 1) Lidingö 2017 Ej tillträtt Ej detaljplan 50 300 3 500
Summa             863 4 600 52 500
                       
Summa totalt             2 683 13 900 171 000
Förvaltningsfastigheter Fastighetsbeteckning  Bostäder (kvm)   Kommersiellt  (kvm)  Hyresvärde (MSEK) Fastighets-kostnader (MSEK) Driftnetto (MSEK)          
Slaktaren Slaktaren 12 990 1 670 3,2 0,8 2,4          
Gladan 5 1) Gladan 5 4 200 9,6 0,9 8,7          
Gladan 6 och 7 1) Gladan 6 och 7 7 500 16,4 2,2 14,2          
Orminge Nacka Orminge 1:59 1 300 1,2 0,0 1,2          
Fjärdingen Fjärdingen 27:5, 27:6 och 29:1 1 480 6 300 1,3 0,9 0,4          
Marievik Marievik 22 och 29 1 620 6,7 1,8 4,9          
Torsvik 1) Torselden 8 1 300 1,9 0,7 1,2          
Summa   2 470 23 890 40,3 7,3 33,0          
                       
1) Delägt projekt                      
                       

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB 

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 23 januari 2017.

Dokument

PM_2017-01-23_Tobin Properties avser köpa ut medinvesterare i Sundbyberg