Tobin Properties Årsredovisning 2018

Regulatorisk 2019-03-21

Tobin Properties AB:s årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA: 

Patrik Mellgren, vd
Telefon: +46 72 856 22 00, E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se

OM TOBIN PROPERTIES

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB (corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt bolaget.