Tobin Properties AB (publ) har slutfört inlösen av samtliga preferensaktier av serie A för en sammanlagd inlösenlikvid om cirka 110 miljoner SEK

Icke regulatorisk 2019-12-10

Styrelsen i Tobin Properties beslutade den 25 november 2019 i enlighet med inlösenförbehållet i bolagets bolagsordning att: minska bolagets aktiekapital genom inlösen av samtliga bolagets...

Styrelsen i Tobin Properties beslutade den 25 november 2019 i enlighet med inlösenförbehållet i bolagets bolagsordning att:

  • minska bolagets aktiekapital genom inlösen av samtliga bolagets 1 000 242 preferensaktier av serie A till ett inlösenpris om 110 SEK per preferensaktie av serie A, samt
  • att överföra ett belopp om 100 024,20 SEK motsvarande minskningsbeloppet från fritt eget kapital till bolagets reservfond.

Styrelsens beslut registrerades hos Bolagsverket den 2 december 2019. Utbetalning av inlösenlikviden till aktieägarna samt indragning av samtliga preferensaktier av serie A har idag slutförts genom Euroclears försorg.

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties 

Telefon: 072 – 717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Dokument

Release