Pressinbjudan: Frukostseminarium om kvalitet i stadsförnyelse när staden förtätas

Icke regulatorisk 2016-04-18

Torsdag 21 april kl. 8.30-11.00 på Scandic Central, Vasagatan 22 Det råder en akut bostadsbrist i stort sett i hela landet och framför allt i Stockholmsregionen. Därmed finns en stor risk att det görs avkall på kvalitet när mycket ska byggas snabbt.

Hur ser politiker, tjänstemän, fastighetsbolag och arkitekter på att säkra kvaliteten i stadsförnyelsen? Välkomna att lyssna på några av de personer i branschen som på olika sätt har idéer, erfarenheter och inflytande på hur stockholmsregionen ska och kan växa.

Medverkande på seminariet är Torsten Svenonius (M) kommunalråd Solna, Jonas Nygren, (S) fd kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg, Gunilla Glantz stadsbyggnadsdirektör Nacka och Lorentz Tovatt (MP), Emma Jonsteg, Utopia Arkitekter, Magnus Rothman, fd vd JR Kvartersfastigheter, Jerker Söderlind, Stadsliv AB och KTH och Adelina Mehra, Tobin Properties. Moderator Anna Pandolfi.

Program ”Så bygger vi in kvalitet i stadsförnyelse”, torsdag 21 april kl. 8.30-11.00 på Scandic Central

08.30 – 09.00   Frukost

09.00 – 09.15   Välkomsthälsning av Tobin Properties Erik Karlin, VD

09.15 – 10.00   Vision och verklig stadsförnyelse – arkitekturens betydelse i några framgångsrika exempel

  • Emma Jonsteg, Utopia Arkitekter
  • Magnus Rothman, fd vd JR Kvartersfastigheter
  • Jerker Söderlind, Stadsliv AB och KTH
  • Adelina Mehra, Tobin Properties

10.00 – 10.50   Panelsamtal mellan politiker och tjänstemän ”Hur säkerställer vi kvalitet när staden förtätas?”

  • Jonas Nygren, (S) fd kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg
  • Torsten Svenonius (M) kommunalråd Solna
  • Gunilla Glantz stadsbyggnadsdirektör Nacka
  • Lorentz Tovatt (MP)

10.50 – 11.00   Avslutning och uppsummering av Tobin Properties

Vänligen OSA till Rosen Guggenheimer Lindow på Tobin Properties, rosen.guggenheimer@tobinproperties.se eller 070-4534759

Varmt välkomna! Erik Karlin, VD Tobin Properties

Dokument

Pressinbjudan: Frukostseminarium om kvalitet i stadsförnyelse när staden förtätas