Kommuniké från extra bolagsstämma i Tobin Properties

Icke regulatorisk 2015-12-28

Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) höll måndagen den 28 december 2015 extra bolagsstämma i Stockholm varvid det beslutades att ändra Bolagets bolagsordning. Ändringarna innebär i huvudsak att hembudet avseende Bolagets onoterade stamaktier tas bort och att aktieägare en viss tid före bolagsstämma ska anmäla till Bolaget om de avser att närvara vid densamma. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, CFO Tobin Properties AB

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Dokument

PM_2015-12-28_Kommuniké från extra bolagsstämma i Tobin Properties