Förtydligande från Tobin Properties

Icke regulatorisk 2015-12-21

I pressmeddelandet som gick ut 17 december 2015 om förvärv av byggrätter i Nacka angavs inget förvärvspris. Skälet är att förvärvspriset kommer att fastställas baserat på byggrätternas omfattning i pågående detaljplaner.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, CFO Tobin Properties AB

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Dokument

PM_151221_Förtydligande från Tobin Properties