Pressmeddelanden

Regulatorisk

Tobin Properties väljer att inte förlänga avtal om projekt Birka i Nacka

2019-04-08

I april 2017 tecknade Tobin Properties avtal om att förvärva ett trettiotal sammanhängande villatomter omfattande cirka 35 000 kvm mark i Nacka. Då förutsättningarna för genomförandet förändrats väljer Tobin Properties att inte fullfölja projektet. Det medför en icke kassaflödespåverkande negativ resultateffekt om ca 30 MSEK i det första kvartalet 2019, vilket avser tidigare erlagd handpenning i affären.  

Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Tobin Properties AB (Publ)

2019-03-22

Aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, kallas härmed till årsstämma den 25 april 2019, kl. 10.00 hos Walthon Advokater, Stureplan 4a, 1 tr, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Regulatorisk

Tobin Properties offentliggör styrelsens förslag om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 409 miljoner kronor

2019-03-22

Styrelsen för Tobin Properties AB (publ) (”Tobin” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå att årsstämman fattar beslut om att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 409 miljoner kronor med företrädesrätt för Tobins stamaktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen föreslås genomföras i syfte att minska Bolagets skulder.

Icke regulatorisk

Tobin Properties projekt Äril slutsålt

2019-03-06

Tobin Properties AB (PUBL) har sedan 2016 byggt bostadshuset Äril i Norra Djurgårdsstaden. Sedan årsskiftet har de sista bostäderna i projektet hittat nya ägare och nyligen såldes den sista bostaden i projektet, en en-rummare på 39 kvadratmeter.

Regulatorisk

Tobin Properties rättar utdelning för preferensaktie i bokslutskommuniké 2018

2019-02-13

Tobin Properties AB (PUBL) publicerade under gårdagen sin bokslutskommuniké för januari – december 2018. I kommunikén angavs felaktigt att styrelsen föreslår en utdelning för helåret…