Pressmeddelanden

Icke regulatorisk

Tobin Properties AB (publ) har slutfört inlösen av samtliga preferensaktier av serie A för en sammanlagd inlösenlikvid om cirka 110 miljoner SEK

2019-12-10

Styrelsen i Tobin Properties beslutade den 25 november 2019 i enlighet med inlösenförbehållet i bolagets bolagsordning att: minska bolagets aktiekapital genom inlösen av samtliga bolagets…

Icke regulatorisk

Tobin Properties AB (publ) beslutar om obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier av serie A för en sammanlagd inlösenlikvid om cirka 110 miljoner SEK

2019-11-25

Styrelsen i Tobin Properties AB (publ) har fattat beslut om en obligatorisk inlösen av samtliga 1 000 242 preferensaktier av serie A för en sammanlagd inlösenlikvid om cirka 110 miljoner SEK.

Icke regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Tobin Properties den 3 juli 2019

2019-07-03

Tobin Properties AB, org. nr 556733-4379, höll extra bolagsstämma den 3 juli 2019, kl. 10.00 i Walthon Advokaters lokaler på Stureplan 4 A, Stockholm. 

Regulatorisk

TOBIN PROPERTIES AVSTÅR PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORT

2019-07-01

Publiceringsdatum: 1 juli 2019 kl. 12:00 CEST  Tobin Properties (”Tobin ”) stamaktie och preferensaktie av serie A har, som tidigare kommunicerats, avnoterats från Nasdaq First…

Regulatorisk

Tobin Properties ansökan om avnotering godkänd

2019-06-14

Publiceringsdatum: 14 juni 2019 kl. 11:00 CEST  Tobin Properties (”Tobin ”) har, som tidigare kommunicerats, ansökt om avnotering av Bolagets stamaktie och preferensaktie av serie…