Pressmeddelanden

Regulatorisk

Tobin Properties byter handelsplats till Nasdaq First North från Nasdaq First North Premier

2018-10-29

Tobin Properties AB (publ) offentliggjorde den 22 oktober 2018 att bolaget beslutat att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Premier samt att ansöka om ny listning på Nasdaq First North av bolagets båda aktieslag. Idag godkändes bolagets båda ansökningar av Nasdaq Stockholm. 

Regulatorisk

Tobin Properties ansöker om avnotering på Nasdaq First North Premier och ansöker om ny listning på Nasdaq First North

2018-10-22

Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) ansöker om avnotering från Nasdaq First North Premier och ansöker om listning på Nasdaq First North av Bolagets båda aktieslag.

Regulatorisk

Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-september 2018

2018-10-18

”Även om Tobin Properties nu fokuserar på färdigställandet av befintliga projekt, kommer vi parallellt att förbereda oss för att vara startklara att lansera nya projekt när marknaden är mogen för det.” – Patrik Mellgren, vd

Regulatorisk

Tobin Properties sänker sin resultatprognos för räkenskapsåret 2018

2018-10-17

Tobin Properties AB (publ) reviderar ned tidigare prognos avseende rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018 till 25 – 50 MSEK till följd av en svag försäljning och nedskrivning av fastighet under det tredje kvartalet.

Regulatorisk

VD Erik Karlin lämnar Tobin Properties

2018-09-03

Styrelsen i Tobin Properties AB (publ) och VD Erik Karlin har kommit överens om att Erik Karlin lämnar posten som VD i bolaget.