Pressmeddelanden

Regulatorisk

Tobin Properties rättar utdelning för preferensaktie i bokslutskommuniké 2018

2019-02-13

Tobin Properties AB (PUBL) publicerade under gårdagen sin bokslutskommuniké för januari – december 2018. I kommunikén angavs felaktigt att styrelsen föreslår en utdelning för helåret…

Regulatorisk

Tobin Properties AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2018

2019-02-12

”Fortsatt gör vi bedömningen att Tobins projektportfölj på sikt har potential utifrån både geografiska lägen och fastigheternas och byggrätternas förvärvsvärden. Vi fortsätter fokusera på pågående projekt och kommer under våren också att påbörja det interna arbetet med ett par nya projekt, vilket innebär att Tobin står redo när efterfrågan på marknaden blir starkare.”

– Patrik Mellgren, tf vd

Regulatorisk

TOBIN PROPERTIES REVIDERAR RESULTATPROGNOS FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

2019-02-01

Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) reviderar sedan tidigare offentliggjord prognos avseende rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018 ned till ett negativt resultat om 25 – 30 MSEK.

Regulatorisk

Tobin Properties byter handelsplats till Nasdaq First North från Nasdaq First North Premier

2018-10-29

Tobin Properties AB (publ) offentliggjorde den 22 oktober 2018 att bolaget beslutat att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Premier samt att ansöka om ny listning på Nasdaq First North av bolagets båda aktieslag. Idag godkändes bolagets båda ansökningar av Nasdaq Stockholm. 

Regulatorisk

Tobin Properties ansöker om avnotering på Nasdaq First North Premier och ansöker om ny listning på Nasdaq First North

2018-10-22

Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) ansöker om avnotering från Nasdaq First North Premier och ansöker om listning på Nasdaq First North av Bolagets båda aktieslag.