Pressmeddelanden

Regulatorisk

Tobin Properties ansökan om avnotering godkänd

2019-06-14

Publiceringsdatum: 14 juni 2019 kl. 11:00 CEST  Tobin Properties (”Tobin ”) har, som tidigare kommunicerats, ansökt om avnotering av Bolagets stamaktie och preferensaktie av serie…

Regulatorisk

UPPDATERAD KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TOBIN PROPERTIES AB (PUBL)

2019-06-10

Tobin Properties AB, org. nr. 556733-4379, håller extra bolagsstämma den 3 juli 2019, kl. 10.00 hos Walthon Advokater, Stureplan 4a, 1 tr, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Regulatorisk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TOBIN PROPERTIES AB (PUBL)

2019-06-07

Tobin Properties AB, org. nr. 556733-4379, håller extra bolagsstämma den 3 juli 2019, kl. 10.00 hos Walthon Advokater, Stureplan 4a, 1 tr, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Regulatorisk

KLÖVERN AB PÅKALLAR TVÅNGSINLÖSEN, TOBIN PROPERTIES AB ANSÖKER OM AVNOTERING OCH AVSER KALLA TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2019-06-05

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanadaeller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

Publiceringsdatum: 5 juni 2019 kl. 12:00 CEST

Regulatorisk

Nytt antal aktier och röster i Tobin Properties

2019-05-31

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanadaeller någon…