Tobin Properties obligationslån

Mellan juni 2016 och mars 2017 emitterades obligationer om totalt 500 MSEK med en löptid på tre år. Obligationen är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”Tobin_101” och ISIN-kod SE0008347371.

  • 22 juni 2016: 225 MSEK med en rörlig ränta om Stibor 3m + 9.00%
  • 14 september 2016: 75 MSEK med en rörlig ränta om Stibor 3m + 8.5%
  • 15 januari 2017: 170 MSEK med en rörlig ränta om Stibor 3m + 8.0%
  • 14 mars 2017: 30 MSEK med en rörlig ränta om Stibor 3m + 7.9%